"; echo "
Tantervek ".($VEV == "add" ? "hozzáadása" : "szerkesztése [Vissza]")."
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($_SESSION['kepzes'] == "osztott"){ echo ""; echo ""; } echo ""; echo "
Cím:
Tantervek:
Kar/Egyetem:
Félévek száma:
Szakképzettség:
Érvényesség kezdete (évszám):
Munkarend:
Képzés típusa:
"; echo "
"; echo "
"; } if($VEV == "add") { if($_POST["tkk_submit"] != "") { $hiba = array(); $kotelezo = array("cim" => "címet", "tulaj" => "a szak tulajdonosát"); foreach($kotelezo AS $kot => $mit) { if($_POST[$kot] == "") { $hiba[] = "Töltsd ki a ".$mit."!"; } } if($_FILES["file"]["tmp_name"] == "") { $hiba[] = "Töltsd fel a tantervet!"; } } if(!empty($hiba)) { hiba(implode("
", $hiba)); } elseif($_POST["tkk_submit"] != "") { $cim = $_POST["cim"]; $tulaj = 0+$_POST["tulaj"]+0; $felev = 0+$_POST["felev"]+0; $szakkepzetseg = 0+$_POST["szakkepzetseg"]+0; $evszam = 0+$_POST["evszam"]+0; $munkarend_id = 0+$_POST["munkarend"]+0; $kepzes_tipus_id = 0+$_POST["kepzes_tipus"]+0; $felev = 0+$_POST["felev"]+0; //$db->query("TRUNCATE tkk"); //$db->query("TRUNCATE tkk_szak"); $sql1 = $db->prepare("INSERT INTO tkk_szak (`cim`, `owner`, `created`, `tulaj`, `felev`, `szakkepzetseg`, `evszam`,`kepzes`,`munkarend_id`,`kepzes_tipus_id`) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"); $sql_b = array($cim, $FELHASZ["id"], time(), $tulaj, $felev, $szakkepzetseg, $evszam, $_SESSION['kepzes'],$munkarend_id,$kepzes_tipus_id); $sql1->execute($sql_b); $ujid = $db->lastInsertId(); //$ujid = 0; //Csatolt fájlok feldolgozása $file = $_FILES["file"]["tmp_name"]; $finfo = @finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE); $file_type = @finfo_file($finfo, $file); $fajl = fopen($file,"r"); $i = 0; setlocale(LC_ALL, 'en_US.ISO-8859-1'); while(!feof($fajl)) { $i++; $sor = fgetcsv($fajl, null, ";"); //echo $i."->"; //Az első és második sorok (fejlécek) nem kellenek if($i == 1 || $i == 2) continue; //Az utolsó "üres" sor nem kell if(!$sor) continue; //Megjegyzések nem kellenek if(!is_numeric($sor[0][0])) continue; /*//A Választható tantárgyak" sor nem kell if($sor[3] == "") continue;*/ $sor = array_map("_iconv_csv", $sor); //print_r($sor);echo"
";continue; $mezok = array("kod", "cim", "cim_eng", "tipus", "ertekeles", "kredit", "kotelezoseg", "heti_oraszam", "felevi_oraszam", "ajanlott_felev", "min_max", "elofeltetel_all", "ismeretek", "ismeretek_eng", "kompetenciak", "kompetenciak_eng", "szakirodalom", "felelos_szervezet_nev", "felelos_szervezet_neptun", "kozremukodo_szervezet_nev","kozremukodo_szervezet_neptun", "felelos_szemely_nev", "felelos_szemely_beosztas", "felelos_szemely_neptun", "tombosites", "megjegyzes"); $sql2 = $db->prepare("INSERT INTO tkk (".implode(", ", escapeArray($mezok, "`")).", `szakirany_id`) VALUES (". implode(',', array_fill(0, count($mezok), '?')).", ?)"); $sql_b = array(); //NEPTUN kódok nagy betűvel $sor[20] = strtoupper($sor[20]); //Nem kellenek a megjegyzések $megjegyzes = substr_count($sor[1], "*"); $sor[1] = trim($sor[1], "*"); foreach($mezok AS $k => $mez) { $sql_b[] = trim($sor[($k+1)]); } $sql_b[] = $ujid; //print_r($sql_b);die("aa"); //$sql_b[] = $megjegyzes; $sql2->execute($sql_b); } fclose($fajl); header("Location: ?old=tkk&id=".$ujid); return; } doAdmin($_POST); return; } if($VEV == "edit") { if($_POST["tkk_edit_mehet"] != "") { $delete = array(); $sorrend = $_POST["edit_sorrend"]; foreach($sorrend AS $i => $id) { $cim = $_POST["edit_name"][$i]; $evszam = $_POST["edit_evszam"][$i]; $tulaj = $_POST["edit_tulaj"][$i]; $szakkepzetseg = $_POST["edit_szakkepzetseg"][$i]; $felev = $_POST["edit_felev"][$i]; $munkarend_id = $_POST["edit_munkarend"][$i]; $kepzes_tipus_id = $_POST["edit_kepzes_tipus"][$i]; if($_POST["edit_delete"][$i] > 0) { $delete[] = $_POST["edit_delete"][$i]; } $sk = $db->prepare("UPDATE `tkk_szak` SET `cim`=?, `evszam`=?, `tulaj`=?, `szakkepzetseg`=?, `felev`=?, `sorrend`=?, `munkarend_id`=?, `kepzes_tipus_id`=? WHERE `id`=?"); $sk->execute(array($cim, $evszam, $tulaj, $szakkepzetseg, $felev, $i,$munkarend_id, $kepzes_tipus_id, $id)); } if(!empty($delete)) { foreach($delete AS $torolni) { $del1 = $db->prepare("DELETE FROM `tkk` WHERE `szakirany_id`=?"); $del1->execute(array($torolni)); $del2 = $db->prepare("DELETE FROM `tkk_szak` WHERE `id`=?"); $del2->execute(array($torolni)); } } header("Location: index.php?old=tkk"); } echo "
"; echo "
Tanrendek
"; echo "
"; echo "
    "; $lista = $db->query("SELECT * FROM tkk_szak WHERE kepzes='{$_SESSION['kepzes']}' ORDER BY `sorrend` ASC"); $tulajokq = $db->query("SELECT * FROM tkk_tulaj"); $tulajok = $tulajokq->fetchAll(); $szakkepzetsegekq = $db->query("SELECT * FROM tkk_szakkepzetseg"); $szakkepzetsegek = $szakkepzetsegekq->fetchAll(); $felevekq = $db->query("SELECT * FROM tkk_felev"); $felevek = $felevekq->fetchAll(); $munkarendekq = $db->query("SELECT * FROM tkk_munkarend"); $munkarendek = $munkarendekq->fetchAll(); $kepzes_tipusokq = $db->query("SELECT * FROM tkk_kepzes_tipus"); $kepzes_tipusok = $kepzes_tipusokq->fetchAll(); while($szak = $lista->fetch()) { echo "
  • "; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($_SESSION['kepzes'] == "osztott"){ echo ""; echo ""; } echo "Törlés: id:".$szak["id"]; echo "
  • "; } echo "
"; echo ""; echo "
"; echo "
"; return; } if($VEV == "del") { $szak = $db->prepare("SELECT cim FROM tkk_szak WHERE id=?"); $szak->execute(array($ID)); $szak = $szak->fetch(); if($_POST["del_submit"] == "Igen") { $del = $db->prepare("DELETE FROM tkk WHERE szakirany_id=?"); $del->execute(array($ID)); $del1 = $db->prepare("DELETE FROM tkk_szak WHERE id=?"); $del1->execute(array($ID)); hiba("Sikeres törlés", false); return; } elseif($_POST["del_submit"] == "Nem") { header("Location: index.php?old=tkk"); } echo "
"; echo "
Törlés
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
Biztos hogy törlöd az alábbi tantervet?
".$szak["cim"]."
"; echo "
"; echo "
"; return; } } if(!empty($_POST["tantargy"])) { $tulajok = array(); $tulaj1 = $db->query("SELECT * FROM tkk_tulaj ORDER BY nev"); while($tulaj = $tulaj1->fetch()) { $tulajok[$tulaj["id"]] = $tulaj["nev"]; } $szakkepzetsegek = array(); $szakkepzetseg1 = $db->query("SELECT * FROM tkk_szakkepzetseg"); while($szakkepzetseg = $szakkepzetseg1->fetch()) { $szakkepzetsegek[$szakkepzetseg["id"]] = $szakkepzetseg["nev"]; } $felevek = array(); $felev1 = $db->query("SELECT * FROM tkk_felev"); while($felev = $felev1->fetch()) { $felevek[$felev["id"]] = $felev["nev"]; } /*$szakirany = $db->prepare("SELECT * FROM tkk_szak WHERE `id`=?"); $szakirany->execute(array($ID)); $szakirany = $szakirany->fetch(); $tanrend = $db->prepare("SELECT * FROM tkk WHERE `szakirany_id`=? ORDER BY ajanlott_felev, felelos_szervezet_neptun"); $tanrend->execute(array($ID)); $felelosok = $db->prepare("SELECT felelos_szervezet_nev AS nev, felelos_szervezet_neptun AS neptun FROM tkk WHERE `szakirany_id`=? GROUP BY felelos_szervezet_neptun ORDER BY felelos_szervezet_neptun"); $felelosok->execute(array($ID));*/ $targyak = array(); foreach($_POST["tantargy"] AS $ttargy) { $targyak[] = (int)($ttargy+0); } $szakirany = $db->prepare("SELECT * FROM tkk_szak WHERE `id` IN (".implode(",", array_fill(0, count($targyak), "?")).")"); $szakirany->execute($targyak); $szakok = array(); $szakokID = array(); while($szak = $szakirany->fetch()) { $szakok[$szak["id"]] = $szak; $szakokID[] = $szak["id"]; } $tanrend = $db->prepare("SELECT * FROM tkk WHERE `szakirany_id` IN (".implode(",", array_fill(0, count($targyak), "?")).") ORDER BY ajanlott_felev, felelos_szervezet_neptun"); $tanrend->execute($szakokID); $felev = array(); $kurzusok = array(); $tombosites = array(); $max_felev = 0; while($td = $tanrend->fetch()) { $felev[$td["szakirany_id"]][$td["ajanlott_felev"]][] = $td; $kurzosok[$td["id"]] = $td["kod"]; if($td["tombosites"] != "" && $tombosites[md5($td["tombosites"])] == "") { $random = array_rand($TOMB_SZINEK); $tombosites[md5($td["tombosites"])] = $TOMB_SZINEK[$random]; unset($TOMB_SZINEK[$random]); } $max_felev = max($max_felev, $td["ajanlott_felev"]); } /*******************/ /***JELMAGYARÁZAT***/ /*******************/ echo "
"; echo "
Jelmagyarázat
"; echo "Aktuálisan kijelölt kurzus, "; echo "Erős előfeltétel, "; echo "Gyenge előfeltétel, "; echo "Társfelvétel, "; if(!empty($tombosites)) { echo "Tömbösített tantárgyak, "; } echo "
Dupla kattintás: információ az adott kurzusról."; echo "
*: A tárgyhoz megjegyzés kapcsolódik, kérjük olvassa el!"; echo "
"; echo "
"; echo "
Tantervek
"; echo ""; echo ""; echo ""; foreach($szakok AS $szak) { echo ""; } echo ""; $i = 1; while($i <= $max_felev) { echo ""; echo ""; foreach($szakok AS $szak) { echo ""; } echo ""; $i++; } echo "
Ajánlott félév".$szak["cim"].", ".$szakkepzetsegek[$szak["szakkepzetseg"]]." - ".$felevek[$szak["felev"]]." féléves - ".$tulajok[$szak["tulaj"]]." (".$szak["evszam"].")
".$i."."; if(count($felev[$szak["id"]][$i]) > 0) { foreach($felev[$szak["id"]][$i] AS $kurzus) { echo "
"; echo $kurzus["cim"].(trim($kurzus["megjegyzes"]) != "" ? "*" : "")." (".strtoupper($kurzus["tipus"]).")"; //echo $tombosites[md5($kurzus["tombosites"])]." - ".$kurzus["tombosites"]; echo "
"; } } echo "
"; echo "
"; } else { $tulajok = array(); $tulaj1 = $db->query("SELECT * FROM tkk_tulaj ORDER BY nev"); while($tulaj = $tulaj1->fetch()) { $tulajok[$tulaj["id"]] = $tulaj["nev"]; } $felevek = array(); $felev1 = $db->query("SELECT * FROM tkk_felev ORDER BY nev"); while($felev = $felev1->fetch()) { $felevek[$felev["id"]] = $felev["nev"]; } $szakkepzetsegek = array(); $szakkepzetseg1 = $db->query("SELECT * FROM tkk_szakkepzetseg ORDER BY nev"); while($szakkepzetseg = $szakkepzetseg1->fetch()) { $szakkepzetsegek[$szakkepzetseg["id"]] = $szakkepzetseg["nev"]; } $munkarendek = array(); $munkarendek1 = $db->query("SELECT * FROM tkk_munkarend"); while($munkarend = $munkarendek1->fetch()) { $munkarendek[$munkarend["id"]] = $munkarend["munkarend_nev"]; } $kepzes_tipusok = array(); $kepzes_tipusok1 = $db->query("SELECT * FROM tkk_kepzes_tipus "); while($kepzes_tipus = $kepzes_tipusok1->fetch()) { $kepzes_tipusok[$kepzes_tipus["id"]] = $kepzes_tipus["kepzes_tipus_nev"]; } echo "
"; echo "
Tantervek
"; echo "
"; echo ""; //echo ""; $lista = $db->query("SELECT * FROM tkk_szak WHERE kepzes='{$_SESSION['kepzes']}' ORDER BY `sorrend` ASC"); if(jogok(array("tkk_admin"))) { $mehet = true; } else { $mehet = false; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($_SESSION['kepzes'] == "osztott"){ echo ""; echo ""; } if($mehet) { echo ""; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($_SESSION['kepzes'] == "osztott"){ echo ""; echo ""; } if($mehet) { echo ""; } echo ""; echo ""; echo ""; while($szak = $lista->fetch()) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($_SESSION['kepzes'] == "osztott"){ echo ""; echo ""; } if($mehet) { echo ""; } echo ""; } echo ""; echo "
Cím
KijelölésTanterv neveFélévek és szakképzettségKar/egyetemÉrvényesség kezdeteMunkarendKépzés típusMűveletek
KijelölésTanterv neveFélévek és szakképzettségKar/egyetemÉrvényesség kezdeteMunkarendKépzés típusMűveletek
".$szak["cim"]."".$felevek[$szak["felev"]]." ".$szakkepzetsegek[$szak["szakkepzetseg"]]."".$tulajok[$szak["tulaj"]]."".$szak["evszam"]."".$munkarendek[$szak["munkarend_id"]]."".$kepzes_tipusok[$szak["kepzes_tipus_id"]]."[T]
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; $sections = $db->query("SELECT * FROM `leiras` WHERE kepzes='{$_SESSION['kepzes']}' ORDER BY sorrend ASC"); echo "
"; if ($_SESSION['kepzes'] == "osztott"){ echo "
ÚTMUTATÓ A RÖVID CIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉS TANTERVEINEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ
"; } else { echo "
ÚTMUTATÓ AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS TANTERVEINEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ
"; } while($section = $sections->fetch()) { echo "
"; echo "

".$section["cim"]."

"; echo $section["szoveg"]; echo "
"; } echo "
"; } ?>